Open menu

INretail Verzekeringsdienst

Heb je een vraag of meer informatie?
Wij helpen je graag! Bel ons 010 - 288 44 77

Als jouw werknemer even naar de supermarkt is om boodschappen voor je te halen en onderweg een auto-ongeluk krijgt, dan draai jij voor de veelal torenhoge schade op, waaronder het inkomensverlies van jouw werknemer.          

Wat is een werknemersschadeverzekering?

De werkgever draait steeds vaker op voor de hoge kosten van ongevallen waarbij werknemers betrokken zijn en die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De WSV is speciaal ontwikkeld voor werkgevers om de kosten van werkgerelateerde schade bij jouw werknemers of andere personen te dekken. Deze WSV verzekert werknemers tegen schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor jou uitvoeren of onder jouw directe aanwijzingen staan. Een WSV stelt jouw werknemers schadeloos wanneer zij financiële schade oplopen door een ongeval tijdens werktijd, woon-/werkverkeer, bedrijfsuitjes of andere arbeidsgerelateerde situaties. 

Waarom een werknemersschadeverzekering?

De wet verplicht werkgevers om zich als een goed werkgever te gedragen, onderdeel hiervan is dat de werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ die schade van werknemers door werkgerelateerde schade vergoedt. Er wordt van de werkgever verwacht dat je weet welke risico’s jouw werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. Met een WSV hoeft de werkgever zich niet voortdurend af te vragen of bedrijfsreizen en andere activiteiten specifiek verzekerd zijn. Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. De WSV dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn.

Voordelen van de werknemersschadeverzekering

 Secundaire arbeidsvoorwaarde voor jouw werknemers (geen zorgen over de gevolgen van schade onder werktijd).

 De WSV heeft een ruimere dekking dan de WEGAM of WEGAS.

 De WSV sluit naadloos aan op jouw aansprakelijkheidsverzekering (AVB) en heeft geen overlap.

Je hoeft bij een WSV geen aansprakelijkheid aan te tonen bij een schadeclaim.

 Met deze verzekering voldoe je aan jouw verplichting voor het 'goed werkgeverschap'. 

Voor wie is de werknemersschadeverzekering?

De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer, maar ook bijvoorbeeld de uitzendkracht, stagiair, inleenkrachten en directeur-grootaandeelhouders met een minderheidsbelang zijn de verzekerden. Jouw eventuele dochterondernemingen zijn automatisch meeverzekerd. 

Wat dekt een werknemersschadeverzekering?

 De verzekering biedt werknemers een zeer uitgebreide dekking voor werkgerelateerde ongevallen.

 De directeur-grootaandeelhouder met een minderheidsbelang is standaard meeverzekerd.

 Biedt dekking bij tijdelijke invaliditeit, een ongevallenverzekering dekt dit niet.

 Aansprakelijkheid hoeft niet te worden aangetoond om een schade te verhalen op de WSV.

 Extra service: indien niet duidelijk is of de schade gedekt is op de AVB of WSV, dan dekt de WSV de schade.

 Ruime kring van verzekerden: werknemers, gedetacheerden, inleenkrachten, oproepkrachten,  uitzendkrachten,
      thuiswerkers, zzp’ers, freelancers, stagiairs en vrijwilligers. 

Wat kost een werknemersschadeverzekering?

De WSV is gemakkelijk af te sluiten op basis van slechts enkele gegevens. De premie wordt gebaseerd op het uniform loon en de activiteit van de werkgever. De WSV gaat standaard uit van een verzekerd bedrag van €1.000.000,-, maar dat kan ook hoger, afhankelijk van de activiteiten van de werkgever. 

Voordelen WSV

Sluit naadloos aan op de AVB

Goede secundaire arbeidsvoorwaarde 

✓ Ruime kring van verzekerden

Vrijblijvende offerte aanvragen

Overweeg je om een WSV af te sluiten? Vul onderstaand formulier in en dan nemen wij contact met je op.