Open menu

INretail Verzekeringsdienst

Wij helpen je graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 44 77

Bedrijfsschadeverzekering

Hoe kan ik mij verzekeren tegen bedrijfsstilstand?

Stel, je winkel brandt af. Dan ben je verplicht om je werknemers loon door te betalen. Standaard dekt deze verzekering de kosten van het loon van je medewerkers en je eigen inkomen voor 52 weken af en ook nog de andere vaste kosten van jouw winkel.

Stel je winkel brandt af of er wordt ingebroken. Dan zal de herbouw van het pand en de vervanging van de inventaris ongetwijfeld goed geregeld zijn, maar is de salarisbetaling voor duimendraaiend personeel ook verzekerd? En alle doorlopende lasten zoals huur, rente, afschrijvingen en bovendien je winstverwachting. Stilstand van je bedrijf kan het einde van je onderneming betekenen. Voor deze gevallen bestaat een handige oplossing. In de vorm van een bedrijfsschadeverzekering.

De vaste lasten, winstverwachting, loonkosten en je eigen inkomen verzekerd. 
Extra kosten, zoals het huren van een vervangende bedrijfsruimte zijn verzekerd. 
Overdekking tot maximaal 30%.

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt in principe alle kosten die de stilstand van jouw winkel met zich meebrengt, bij calamiteiten zoals brand, inbraak, regenwater, storm en blikseminslag. In feite dekt de bedrijfsschadeverzekering twee elementen:

  1. De doorlopende vaste kosten en de winst.
  2. De extra kosten die je moet maken om weer op de been te komen (zoals het huren van vervangende bedrijfsruimte)

Je betaalt voor deze verzekering 1,71 promille over je brutowinst (nettowinst + vaste lasten). Deze premie geldt voor panden die van steen gebouwd en hard gedekt zijn. Indien er sprake is van een afwijkende bouwaard of risicovolle belendingen (zoals horeca of coffeeshops) dan is de premie op aanvraag.

Rekenvoorbeeld

Je brutowinst is € 150.000,-. De premie die je dan jaarlijks betaalt wordt € 256,50. Deze premie is exclusief administratiekosten en assurantiebelasting en is onder voorbehoud van definitieve acceptatie door de verzekeraar.

Aanvragen

Wil je uit het Zekerheidspakket  alleen de bedrijfsschadeverzekering afsluiten?

Vul dan alleen de gegevens op het aanvraagformulier van het zekerheidspakket  in onder de rubriek Bedrijfsschade.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Stefan van der Meulen, via 010 - 288 44 77 of stuur Stefan een e-mail.

Downloads

                                            

Onderdelen zekerheidspakket

Ook los af te sluiten!